Çıraklık

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ:

 Tanım: En az ilköğretim mezunu olup örgün eğitime devam etmeyenlerden, bir işyerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin, kanun kapsamındaki herhangi bir meslek dalında, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitime çıraklık eğitimi denir. 

Yararları:

I. Çırak öğrencilere olan yararları: 
 
1- Sağlık Sigortasından yararlanır.
2- Mesleki teknik bilgi kazanır.
3- Öğrencilik haklarından yararlanır, (İndirimli Seyahat Kartı, Askerlik Tecili vb).
4- Yetki ehliyeti devlet adına tescil edilmiş olur,
3303 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre 19 yaşından gün almamış gençler, kapsamda bulunan Meslek dallarından birinde bilgi ve beceri kazanarak Kalfalık Belgesini almak üzere sözleşme yapmak suretiyle haftada bir gün Mesleki Eğitim Merkezlerinde (Büyük İşletmeler gerekli koşulları oluştururlarsa kendi düzenledikleri yerlerde eğitim verilebilir) diğer günler işyerlerinde Pratik Eğitim görerek öğrencilik haklarından yararlanırlar. 

II. İşverene yararları:  

1- Öğrencinin sosyal güvencesi S.S.K. Primleri Devlet tarafından ödenir, 
(İşletmeler S.S.K primlerini kendileri dahi ödeseler yine öğrenci yaşındaki kişileri eğitim merkezlerine göndermek zorundadırlar. Bu kanuni bir zorunluluktur.)
2- Damga vergisi ödenmez
3- Gelir vergisi ödenmez,
4- Vergi iadesi ödenmez,
5- Konut edindirme fonu ödemez,
6- Zorunlu tasarruf ödenmez,
7- Kıdem tazminatı ödenmez,
8- Verilen ücret gider gösterilebilir,
9- Öğrenciler işçi sayısına dahil edilmez
10- Kalifiye insan gücünün yetiştirilmesiyle iş hayatında verimlilik sağlanmaktadır.

III. Kamuya yararları: 
1. Çıraklık eğitimi sistemi ile; hızlı bir sanayileşme süreci içerisinde bulunan ülkemizde, ihtiyaç duyulan vasıflı ara insan gücünün süratli, ekonomik ve etkin bir şekilde karşılanmasına önemli katkı sağlamaktadır. 
2. Çıraklık eğitimine devam edenler, belirli bir işyerinde zaten çalışmakta olduklarından herhangi bir istihdam problemleri bulunmamaktadır. 
3. Çeşitli sebeplerle eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılmış bulunan gençlerimizin eğitim ihtiyacı karşılanmak suretiyle, eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasına önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.

 

İşleyiş:  Öğrenciler, çalıştıkları meslek dallarıyla ilgili teorik eğitimlerini haftada bir gün okulda, pratik eğitimlerini ise kalan günlerde işletmelerde alırlar. Öğrenciler teorik eğitimlerinde kendi dallarıyla ilgili meslek derslerinin yanında ortak genel kültür derslerini de okumakta ve kendilerine her yarıyıl sonunda başarı durumlarını gösteren karneleri verilmektedir. Öğrenciler çıraklık eğitimlerinin sona ermesiyle birlikte ilk kalfalık sınavlarına katılarak toplam eğitim süresi içerisinde görmüş oldukları derslerden sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlardaki derslerin her birine 12 kez girme hakları mevcuttur.

Eğitim Süresi:  Meslek dalları ve öğrenim durumuna göre 1-3 yıl arasında değişmektedir.  

Devam-Devamsızlık:  Çırak  öğrencinin bir öğretim yılındaki teorik eğitim devamsızlığının, mazeretsiz olarak bir haftada gördüğü teorik ders saatleri sayısının üç katından daha fazla olması durumunda kaydı silinmektedir. Ayrıca bir yılda işyerine (pratik eğitime) 15 iş günü veya aralıksız 5 iş günü mazeretsiz olarak devam etmemesi durumunda da kaydı silinir. 

Başvuru Koşulları:  Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci kayıtları her yıl Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında ve Ocak ayı ara kayıt döneminde yapılmaktadır. Kesin kayıt tarihleri okuldan öğrenilebilir.

Aranan Koşullar:
     A- Kayıt olduğu tarihte 19 yaşından gün almayan öğrenciler;

    1.Mesleki eğitim merkezlerine en az İlköğretim mezunları ile 1996-1997 öğretim yılı ve daha önceki yıllarda İlkokullardan mezun olanlar (5. sınıfı bitirenler) veya ortaokullardan ayrılan öğrenciler kayıt yaptırabilir.
      2. Kanun kapsamında bulunan herhangi bir meslekte çalışıyor olmak,
      3. Sağlık durumu pratik eğitimi yapacağı (çalışacağı) mesleğe uygun olmak,
     B- Kayıt olduğu tarihte 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün alan öğrenciler ; 

          Yukarıdaki şartlara ilave olarak ;

1. Daha önce Mesleki (çıraklık) eğitimden geçmemiş  olmak,
2. Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Nasıl kayıt olunur:  Dört nüsha halinde okuldan temin edilen çıraklık sözleşmesi ayrı ayrı doldurulduktan sonra işyerine ve işyerinin bağlı bulunduğu meslek odasına onaylatılır. İstenen diğer belgelerle birlikte kayıt tarihleri içerisinde okula başvurulur.

 

Kayıt için istenen belgeler: 
1.  4 adet çıraklık sözleşmesi (okuldan alınır)
2.  Sağlık raporu
3.  Diploma/tasdikname aslı ve fotokopisi
4.  Nüfus cüzdanı ve iki fotokopisi
5.  İkametgah belgesi
6.  10 adet vesikalık fotoğraf
7.  6 adet mektup pulu ve zarfı
8.  Varsa SSK kartı
9. 19 yaşından gün almış erkekler için  (Askerlik şubesince düzenlenmiş) askerlikle ilişiğinin olmadığını bildirir belge.

 

 Meslektaşlarımızın Dikkatine…
Mesleki Eğitimle ilgili daha geniş bilgi için; “ Mesleki Eğitimler “ ana başlığında yer alan “Mesleki Eğitim Merkezleri”  alt başlığındaki İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı  ilgili Mesleki Eğitim Merkezlerine müracaat etmeleri rica olunur.