2019 YILI ODA AİDATIMIZ SAYIN ÜYELERİMİZ 2019 YILI ODA AİDATI 350 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR, SON ÖDEME TARİHİ 30.04.2019'DIR BU TARİHE KADAR ÖDEME YAPILMAMASI DURUMUNDA GECİKME FAİZİ UYGULANACAĞINDAN AİDATLARIN ÖDENMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. AİDATLARINIZI İSTANBUL OTO SANATKARLARI ESNAF ODASI ADINA TR13 0001 2009 7610 0016 0000 01 NOLU İBAN NUMARASINA VEYA 212 276 18 70 NOLU TELEFONU ARAYARAK KREDİ KARTINIZLA ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Kaydın Silinmesi

ÜYELİĞİN SON BULMASI VE ÜYE KAYDININ SİLİNMESİ:

     Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir. ( Kaydın silinmesi  esnasında, üyenin odaya  ödenmemiş aidat borcu varsa tahsil edilir.)
    a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
    b) Aşağıda belirtilen ÜYELİK ŞARTLARI’ nın herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
    c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
    d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.
    Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

    ÜYELİK ŞARTLARI

     Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:
    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
    b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
    c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
    d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.