Kaydın Silinmesi

ÜYELİĞİN SON BULMASI VE ÜYE KAYDININ SİLİNMESİ:

     Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir. ( Kaydın silinmesi  esnasında, üyenin odaya  ödenmemiş aidat borcu varsa tahsil edilir.)
    a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
    b) Aşağıda belirtilen ÜYELİK ŞARTLARI’ nın herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
    c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
    d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.
    Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

    ÜYELİK ŞARTLARI

     Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:
    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
    b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
    c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
    d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.