Kapasite Raporu

ESNAF VE SANÂTKARLAR MESLEK KURULUŞLARI

KAPASİTE RAPORU

İSTANBUL OTO SANATKARLARI ESNAF ODASI

Vergi Kimlik No                :

Geçerlilik Süresi Sonu: ....................................

  Sanayi Sicil No                  :
Oda Sicil No                      :                                                                                             Rapor Tarihi:
Esnaf ve Sanatkar Sicil No:                                                                                             Rapor No:

 

Adı ve Soyadı       :
Unvanı                  :
Tescilli Markası    :

Fax No.
(                           )

İşyeri Adresi        :

İşyeri Telefonu

Büro ve İdare
Merkezi Adresi   :

Büro Telefonu

Faaliyet Konusu  :

İmalat Gr.No.

İşyeri Durumu

Arazi (m²)            :
Kapalı Saha (m²)  :
Bina İnşaat Tipi   :

 
  Mal Sahibi            :                               
 
  Kiracı                   :                                        

 

Sermaye-Kıymetler Durumu (YTL)

Arazi ve Bina               :
Makine ve Tesisat 
Diğer Sabit Kıymetler :                  
Sermaye                       
Toplam                        

Personel Durumu
Mühendis  :
Teknisyen :
Usta          :
Kalfa         :
Çırak         :
İşçi            :
İdari Pers.  :
Toplam      :

Yabancı Sermaye Varsa

Ülkesi    :
Firması  :
Oranı % :

Gayri Maddi Hak Kullanıyorsa

Patent      Know-how     Lisans

 
 

 
 
                                              
Ülkesi :

 

İhracatı Varsa
(Döviz Olarak)

Bedeli

Kalite Kontrol
Cihaz-Laboratuvar

 

 

    Var                Yok
 
                                                                                                 

 

Yukarıda unvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut ve özellikleri belirtilmiş makine ve tesisatın yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre günde 8 saat, yılda 300 iş günü üzerinden hesaplanan mamul üretim kapasitesi ile ana, yardımcı ve ambalaj maddeleri tüketim kapasitesini kapsayan iş bu rapor..........günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

             
              MÜHENDİS                              ODA GENEL SEKRETERİ                          ODA BAŞKANI

    

TABLO: I                                         MAKİNE ve TESİSAT (İşyerine ait)                                   Sayfa: (2)

Adet

 CİNSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Puan

Yerli

İthal

Motor Gücü
(B)

Çektiği Kw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKİNE ve TESİSAT (Kiralık)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO: II            YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ

CİNS – ÖZELLİK, TİCARİ VE TEKNİK ADI

Miktar

Birim

Madde Kodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO : III                                    KAPASİTE HESABI                                    Sayfa: (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapasite Raporunun Hangi Amaçla Düzenlendiği :.................................................................................................

 

 

 

 
 
 

 

  İlk Kapasite                                            Yenileme                                            Tevsi                 

 

 

 

TABLO : IV YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ(Ana, Yardımcı ve Ambalaj Maddeleri) Sayfa: (4)

 

 

Madde Kodu

 

CİNSİ, ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK ADI

Birim

MİKTAR

 

Rakam İle

Yazı İle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAR

 

 

........
ESNAF VE SANÂTKARLAR
ODALARI BİRLİĞİ

 

                      GENEL SEKRETER                                                                  BİRLİK BAŞKANI

 

 

 

TÜRKİYE
ESNAF VE SANÂTKARLARI
KONFEDERASYONU

 

 

                      ARGE MÜDÜRÜ                                                                GENEL SEKRETER YARDIMCISI